top of page
Pobrane.jpg
slajder1.jpg

Poznaj wyniki

pierwszego sezonu 

Akademii Trawy

O projekcie

Pola

Schuitemaker Rapide New grass-0243.jpg

Pierwszy taki projekt

w Polsce: Akademia Agrihandler

Głównym założeniem projektu „Akademia Agrihandler” jest zmniejszenie kosztów produkcji mleka, poprawa jakości gleby oraz zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii pielęgnacji użytków zielonych. Istotne będą nie tylko zmiany dotyczące objętości otrzymanych zbiorów, czy zmniejszenie (wyeliminowanie) konieczności stosowania sztucznych nawozów. Kluczowymi elementami będą wyższa jakość zebranego materiału, a więc możliwość zwiększenia udziału naturalnej paszy, przy zachowaniu najwyższej troski o środowisko naturalne i zachowaniu wody w glebie. Pomysłodawcy planują 3 letni projekt badawczy, podczas którego firma będzie eksploatowała trzy wynajęte pola uprawne. Każde z nich zostanie podzielone na cztery osobne części, na których zostaną zastosowane inne techniki agrarne. Projekt będzie prowadzony pod nadzorem Prof. dr hab. inż. Romana Łyszczarza, który jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie rozwoju traw. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej reprezentowany przez Prof. dr hab. inż. Mirosława Kobierskiego zajmie się szerokimi badaniami i ich analizą

Pola
AdobeStock_466427481.jpg
AdobeStock_466427537.jpg
AdobeStock_379451339.jpg
AdobeStock_351654943.jpg

Czyli pas kontrolny, gdzie według tradycyjnych metod zastosowane zostanie - nawożenie powierzchniowe

POLE I

PAS KONTROLNY -

NAWOŻENIE POWIERZCHNIOWE

POLE II

Tutaj zastosowane zostanie nawożenie doglebowe, 

aeracja plus głęboszowanie

NAWOŻENIE DOGLEBOWE

AERACJA

GŁĘBOSZOWANIE

POLE III

Nawożenie doglebowe plus aeracja

NAWOŻENIE DOGLEBOWE

AERACJA

POLE IV

Gdzie wykonane zostanie nawożenie doglebowe 

NAWOŻENIE DOGLEBOWE

Lokalizacje

Lokalizacje

mapka2-01.jpg
mapka3.jpg

Polanowice woj. kujawsko-pomorskie:  to właśnie tam dzięki uprzejmości HZiNR Polanowice i podpisanej umowie o współpracy powstało 4 hektarowe pole doświadczalne (łąki) na którym przez wiele miesięcy Agrihandler wspólnie z Partnerami będzie dokonywał zabiegów na trwałych użytkach zielonych według różnych metod z użyciem maszyn i osprzętów Agrihandler.

Gospodarstwo Rolne Karwowski Andrzej, Łodygowo - woj. warmińsko-mazurskie


Powierzchnia łączna 300 ha

Powierzchnia użytkowa 300 ha

Użytki zielone 100 ha

Użytki orne 250 ha

Od IV do VI klasa gleby

 

Struktura upraw: kukurydza, kiszonka, pszenżyto, jęczmień ozimy.

 

To wielopokoleniowe gospodarstwo w Łodygowie składa się z trzech indywidualnych gospodarstw. Na ich terenach znajduje się mikrobiogazownia rolnicza użytkowana od 5 lat, od roku zainstalowana jest fotowoltaika. Dzięki tym inwestycjom gospodarstwo jest samowystarczalne energetycznie. 

mapka3.jpg