Pola

Schuitemaker Rapide New grass-0243.jpg

Pierwszy taki projekt

w Polsce: Akademia Agrihandler

Głównym założeniem projektu „Akademia Agrihandler” jest zmniejszenie kosztów produkcji mleka, poprawa jakości gleby oraz zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii pielęgnacji użytków zielonych. Istotne będą nie tylko zmiany dotyczące objętości otrzymanych zbiorów, czy zmniejszenie (wyeliminowanie) konieczności stosowania sztucznych nawozów. Kluczowymi elementami będą wyższa jakość zebranego materiału, a więc możliwość zwiększenia udziału naturalnej paszy, przy zachowaniu najwyższej troski o środowisko naturalne i zachowaniu wody w glebie. Pomysłodawcy planują 3 letni projekt badawczy, podczas którego firma będzie eksploatowała trzy wynajęte pola uprawne. Każde z nich zostanie podzielone na cztery osobne części, na których zostaną zastosowane inne techniki agrarne. Projekt będzie prowadzony pod nadzorem Prof. dr hab. inż. Romana Łyszczarza, który jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie rozwoju traw. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej reprezentowany przez Prof. dr hab. inż. Mirosława Kobierskiego zajmie się szerokimi badaniami i ich analizą

 
AdobeStock_466427481.jpg
AdobeStock_466427537.jpg
AdobeStock_379451339.jpg
AdobeStock_351654943.jpg

Czyli pas kontrolny, gdzie według tradycyjnych metod zastosowane zostanie - nawożenie powierzchniowe

POLE I

PAS KONTROLNY -

NAWOŻENIE POWIERZCHNIOWE

POLE II

Tutaj zastosowane zostanie nawożenie doglebowe, 

aeracja plus głęboszowanie

NAWOŻENIE DOGLEBOWE

AERACJA

GŁĘBOSZOWANIE

POLE III

Nawożenie doglebowe plus aeracja

NAWOŻENIE DOGLEBOWE

AERACJA

POLE IV

Gdzie wykonane zostanie nawożenie doglebowe 

NAWOŻENIE DOGLEBOWE

 

Lokalizacje

mapka2-01.jpg
mapka3.jpg

Polanowice woj. kujawsko-pomorskie:  to właśnie tam dzięki uprzejmości HZiNR Polanowice i podpisanej umowie o współpracy powstało 4 hektarowe pole doświadczalne (łąki) na którym przez wiele miesięcy Agrihandler wspólnie z Partnerami będzie dokonywał zabiegów na trwałych użytkach zielonych według różnych metod z użyciem maszyn i osprzętów Agrihandler.

Gospodarstwo Rolne Karwowski Andrzej, Łodygowo - woj. warmińsko-mazurskie


Powierzchnia łączna 300 ha

Powierzchnia użytkowa 300 ha

Użytki zielone 100 ha

Użytki orne 250 ha

Od IV do VI klasa gleby

 

Struktura upraw: kukurydza, kiszonka, pszenżyto, jęczmień ozimy.

 

To wielopokoleniowe gospodarstwo w Łodygowie składa się z trzech indywidualnych gospodarstw. Na ich terenach znajduje się mikrobiogazownia rolnicza użytkowana od 5 lat, od roku zainstalowana jest fotowoltaika. Dzięki tym inwestycjom gospodarstwo jest samowystarczalne energetycznie. 

mapka1-01.jpg

Gospodarstwo: Lukas & Martin Ziaja Dobrodzień - woj. opolskie

Powierzchnia łączna 210 ha

Powierzchnia użytkowa 208 ha

Użytki zielone 45 ha

Struktura upraw: buraki cukrowe, kukurydza, zboża paszowe, pszenica ozima, rzepak

 

bonitacja gleby IV b 

NN 210m 

opady 650mm

 

Park maszynowy: Ciągniki: 180KM, 90KM z ładowaczem czołowym, 75KM, 2 x ładowarka teleskopowa, pług obrotowy 5 skibowy, agregat uprawowo-siewny, rozsiewacz nawozu, rozrzutnik obornika, opryskiwacz 21m 3700l, 2 x kosiarka, silosy zbożowe na 550t, TMR- paszowóz, przyczepy: 2x12t, 4t, 6t, 2x przyczepy na 48 rolek, auto pick-up 1t.

Prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz

Prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz, dyscyplina naukowa rolnictwo, specjalista z zakresu łąkarstwa i polowej produkcji pasz oraz międzyplonów paszowych, użyźniających i konserwujących glebę.   

Autor specjalistycznych gatunkowo-odmianowych mieszanek trawiasto-motylkowatych wysiewanych w zróżnicowanych bonitacyjnie siedliskach na glebach mineralnych i organicznych we wszystkich zakątkach kraju.  

Twórca kompozycji mieszankowych na wały przeciwpowodziowe,  powierzchnie przyautostradowe, skarpy, pasy startowe lotnisk, w sadach, szkółkach leśnych, elektrowniach panelowych, skarpach strzelnic i wiejskich boisk sportowych. 

Propagator innowacyjnej wiedzy łąkarskiej odnoszącej się przede wszystkim do wczesności odmianowej gatunków traw jako najważniejszej ich cechy użytkowej  w wielogatunkowych roślinnych zbiorowiskach lucerniano-trawiasto-koniczynowych.  

Do specjalistycznej praktyki łąkarskiej wprowadził takie pojęcia jak: Jaka łąka taki WUŁ, Łąkarski dekalog, Podsiew wbrew regułom, Temperaturowy wskaźnik wczesności traw, Zimowe sianokosy, Obornik jak aspiryna, Dezorganizacja nawożenia, Bronowanie jak czesanie.  

Narrator w specjalistycznych filmach nt. trwałych i polowych użytków zielonych, ich bioróżnorodności, sposobów renowacji oraz roli odmian traw we współczesnym łąkarstwie.  

zdjecie 4b.jpg
M.Kobierski.jpg

Prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski

Prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska) od roku 1994 prowadzi badania dotyczące oceny jakości gleb Pomorza i Kujaw, a zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z chemią gleb w aspekcie ich cech użytkowych; mineralogią gleb wytworzonych z różnych skał macierzystych; właściwościami fizycznymi oraz składem chemicznym gleb na tle ich genezy; pierwiastkami śladowymi i ich mobilnością w glebach; naturalną zmiennością przestrzenną gleb i ich charakterystyką; właściwościami materii organicznej gleb różnie użytkowanych; aktywnością enzymatyczną na tle właściwości chemicznych gleb; interakcją gleba–roślina; analizą dyfraktometryczną próbek środowiskowych i nanokoloidów. Aktualny dorobek publikacyjny obejmuje autorstwo i współautorstwo 117 oryginalnych prac oraz kilkunastu ekspertyz i opracowań dotyczących m.in. oceny składu mineralogicznego materiałów technologicznych i odpadowych, preparatów nawozowych i dodatków paszowych oraz innowacyjnych nanopreparatów. 

"Ogólnym założeniem projektu jest zmniejszenie kosztów produkcji mleka, poprawa jakości gleby oraz zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii pielęgnacji użytków zielonych oferowanych przez naszą firmę"

Aleksander Muss
Dyrektor Handlowy Agrihandler

Olek.jpg
Marek Bączyk.jpg

"Akademia Agrihandler to projekt, w którym przedstawiamy technologie, a nie tylko maszyny. Agrihandler to dostawca technologii do rolnictwa    i z wykorzystaniem akademii będziemy je prezentować.

Jak można zauważyć w naszej ofercie, mamy rozwiązania do użytków zielonych i nie tylko, co oznacza, że kolejne projekty w akademii przed nami. Zapraszamy."

Marek Bączyk 
Biznes Dyrektor Agrihandler

 
iPhone XS Mockup.png

Sprawdź pogodę w Polanowicach

Pobierz i sprawdź

android_store.png
app_store.png
IMG_20220310_153434.jpg
IMG_20220310_153419.jpg
 
 

Park Maszynowy Akademii Agrihandler